Sambutan Rektor pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Semester Genap TA 2013/2014

SAMBUTAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
PADA SIDANG SENAT TERBUKA
WISUDA SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SENIN, 15 SEPTEMBER 2014

Yth. Ketua dan Para Anggota Dewan Penyantun,
Yth. Sekretaris dan Para Anggota Senat,
Yth. Seluruh Sivitas Akademika ISI Yogyakarta,
Yth. Para Orang Tua/Wali/Keluarga Mahasiswa ISI Yogyakarta,
Yth. Para Tamu Undangan, dan

Yang tercinta para Wisudawan/Wisudawati, serta Hadirin yang saya muliakan.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swatiastu,
Salam Sejahtera.

Mengawali peristiwa penting pagi hari ini, yang pertama adalah saya mengajak hadirin sekalian untuk
sejenak menundukkan kepala dengan khidmad, mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
pada pagi ini kita diperkenankan untuk bertemu dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga kesejahteraan,
kesuksesan, dan keselamatan senantiasa dilimpahkanNya kepada kita semua.
Atas nama ISI Yogyakarta, saya selaku Rektor sekaligus Ketua Senat bersama dengan semua anggota
Senat mengucapkan selamat datang di kampus ISI Yogyakarta. Keberadaan kami di sini, menggelar
Sidang Senat terbuka dengan rangkaian prosesinya tidak lain adalah untuk memberikan penghormatan
atas suatu pencapaian akademis oleh putra-putri yang sekarang sedang duduk berbahagia di antara kita.
Prosesi yang sama dilakukan pula ketika putra-putri Ibu/Bapak diterima sebagai mahasiswa baru ISI
Yogyakarta. Saling menghormati, bermartabat, serta berkarakter kami tanamkan bersanding dengan nilainilai
akademis yang dipelajari dan dicapai di ISI Yogyakarta.

[download id=”160″]